Tukan-Zoo tło
Kontakt
Kontakt - tukan

E-mail biuro@tukan-zoo.pl

Telefon 122853557


Pozostałe dane kontaktowe

Informujemy, że w przypadku przesyłania korespondencji, administratorem Państwa danych osobowych będzie Renata Święs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. TUKAN Renata Święs,  ul. Bolesława Czerwieńskiego 10/40, 31-319 Kraków (dalej: Przedsiębiorca). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorcę - rejestracji korespondencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończona została sprawa, której dotyczy korespondencja, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek zastosowania dłuższego okresu przechowywania danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.